Nieuws

Op deze pagina vindt u nieuws en wetenswaardigheden over o.a:

 • De koersontwikkeling van goud en zilver
 • Economische achtergronden
 • Links naar interviews of nieuwsfeiten m.b.t. goud en zilver

Monetaire Reset

De (westerse) wereld staat op de vooravond van een immense verandering op monetair gebied. Op de achtergrond wordt er heel hard gewerkt aan een nieuw monetair systeem, waarbij ons huidige geldsysteem zal worden vervangen door een volledig digitaal geldsysteem. Dit heeft voor de gewone burger de volgende consequenties:

 • Contant geld houdt op te bestaan (de geldbriefjes zullen niet meer in het handelsverkeer worden geaccepteerd en uitsluitend nog in een kort tijdsframe bij een bank kunnen worden afgestort)
 • Alle geldtransacties kunnen volledig worden getraceerd
 • Goederen (brandstof) kunnen digitaal op ratsoen worden gezet
 • Het zal vrijwel onmogelijk worden om vermogen op te bouwen in het nieuwe systeem (you will own nothing..)

Waarom een monetaire reset?

Een monetaire reset is onvermijdbaar geworden. Het huidige geldsysteem staat op instorten. De reden is dat het huidige systeem alleen stabiel is bij een steeds verder expanderende (groeiende) economie. De geldcreatie vindt plaats op basis van schuldpapier (obligaties) en de lasten van deze schulden dienen in verhouding te staan met de omvang van de economie (schuld/BBP).

Sinds een aantal jaren groeien de schulden veel sneller dan de economie (deze krimpt), waardoor men genoodzaakt was continu de rente op deze schulden te verlagen. Nu heeft het systeem echter haar grenzen bereikt:

 • Door de voordurende geldcreatie bij een 0% rente beleid en een krimpende economie neemt de verhouding geld in verhouding tot beschikbare goederen snel toe. Dit heeft een niet te stoppen hoge inflatie tot gevolg
 • Verhoging (meerdere %) van de rente heeft tot gevolg dat de economiën zullen “instorten” op basis van de rentelasten op de enorme schuldenberg

De enige oplossing voor dit probleem is de geldcreatie te ontkoppelen van staatschuld. Dit kan door het invoeren (definiëren) van een nieuw geldsysteem.

Naar verwachting worden er in dit nieuwe systeem twee systemen naast elkaar gecreëerd:

 • Een digitaal geldsysteem per monetaire unie (euro, pond, dollar) voor de dagelijkse transacties tussen burgers onderling en met de locale economie. Dit systeem zal aan niets worden gekoppeld, waardoor het grenzenloos en kostenloos naar behoefte kan worden uitgebreid.
 • Een apart systeem voor de monetaire transacties tussen monetaire unies onderling (bijvoorbeeld voor het aankopen van gas, olie en staal etc. op de wereldhandelsmarkt. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit systeem worden gekoppeld aan de goudreserves.

Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk om de geldcreatie binnen een monetaire unie (dus voor de burgers) naar behoefte te reguleren en continu te blijven ontwaarden, zonder het systeem daarmee te destabiliseren. Daarnaast zal men de burgers d.m.v. gerichte belastingen de mogelijkheid tot het opbouwen van vermogen in vastgoed of aandelen heel eenvoudig kunnen ontnemen. Op basis hiervan is beleggen (aankopen van) fysieke edelmetalen (dus in eigen bezit en niet onder beheer) aan te bevelen.

Investeren in fysiek zilver

In de zilvermarkt zijn recentelijk een aantal interessante ontwikkelingen waar te nemen:

 • De prijs van fysiek zilver neemt procentueel steeds verder toe ten opzichte van “papier zilver” (volgens de wereldhandelskoers, ETF’s etc)
 • Het aanbod van fysiek zilver bij edelmetaalhandelaren is snel aan het afnemen, met toenemende levertijden tot gevolg
 • Op dit moment wordt er meer dan ooit fysiek zilver ontrokken aan de LBMA (zie onderstaande grafiek)

De voorgenoemde bewegingen staan haaks op de relatief lage zilverprijs volgens de termijnmarkt. Vooral beleggers in de papieren markt dienen zich zorgen te maken (if you can’t touch it, you don’t own it). Voor beleggers in fysiek zilver biedt het echter een “gouden” kans.

Op de achtergrond spelen namelijk nog een aantal zaken een belangrijke rol:

 1. Zilver wordt met name gewonnen als bijproduct van de winning van andere metalen. De winning van deze metalen is ten gevolge van de vertragende economie, geopolitieke verhoudingen en energieprijzen aan het afnemen
 2. De exploitatie van zilvermijnen is bij de huidige energieprijzen onrendabel
 3. Steeds meer landen ontrekken zilver aan de LBMA. India alleen heeft dit jaar al 1/3 van de totale wereldproductie aan zilver opgekocht
 4. Hoe hoog de prijs van fysiek zilver ook is, er is geen vervanging voor het materiaal in alle digitale middelen en de verduurzaming van de energieproductie
 5. Fysiek zilver wordt mogelijk een interessant ruilmiddel na de invoering van de monetaire reset
 6. De natuurlijke verhouding tussen goud en zilver is 1:10. Op basis van de huidige koersen van de beide edelmetalen bedraagt deze 1:85

Voorgenoemde argumenten geven voldoende redenen om deel van uw vermogen (naar draagkracht 1 – 10%) te verzilveren in fysiek zilver.

Investeer in fysiek zilver nu het nog kan!