Wist u dat GOUD

Wist u dat GOUD

  • Goud ook wel de “tranen van de goden” genoemd vormt een belangrijk aandeel in de bekendste mythen en sagen over de gehele wereld. De bijzondere eigenschap van goud is dat het niet wordt aangetast en dat het sinds de vorming van de aarde niet van samenstelling is veranderd. De gele glans, de zeldzaamheid maar relatief eenvoudige verwerkbaarheid maakte dat het materiaal sinds duizenden jaren een belangrijke rol speelde in de aanbidding van goden, kunst en symboliek van macht. Sinds de “geschreven geschiedenis” is goud vooral ook bekend als ruilmiddel en wordt gezien als het geld der koningen.
  • De zeldzaamheid van goud is relatief uniek. Wereldwijd is er 170.000 tot 180.000 ton (1 ton = 1000 kg) opgegraven sinds het begin van de mensheid. Wanneer al dit goud samen zou worden gesmolten tot één grote kubus zou die een afmeting hebben van 21x21x21 meter. De relatieve zeldzaamheid, onvergankelijkheid en bekendheid over de gehele wereld maakt het bij uitstek tot een zeer geschikt eerlijk ruil en transactie middel.
  • Interessant is de beschikbaarheid van goud in relatie tot de welvaartspiramide in de wereld. Deze kan worden weergegeven in een verdeling van welvaart in US-dollar (als uniforme valuta) per groep van de wereldbevolking met een vorm van vermogen (totaal 5.230 miljoen van de 7.280 miljoen mensen bezitten een vorm van geldelijk vermogen):
Aantal mensenVermogen in US $ per persoon% wereldbevolking met vermogenVerdeling totaal vermogen aan geld in de wereld per groep van bevolking
2.879 miljoenMinder dan 10.00055,0 %1,3%
1.715 miljoen10.000 tot 100.00032,8 %13,7%
583 miljoen100.000 tot 1000.00011,1 %39,1%
56 miljoenMeer dan 1000.0001,1%45,8% (*)
Note: ca 1,1% van de wereldbevolking bezit bijna 50% van al het vermogen in de wereld

Op basis van een wereld goudvoorraad in de wereld is er voor ca. 33,3 gram goud per persoon met een vorm van vermogen. Wanneer de bovenstaande verdeling van het vermogen wordt “herverdeeld” in termen van goud wordt duidelijk welke potentiële welvaart ligt besloten in goud:

Aantal mensenVerdeling totaal vermogen aan geld in de wereld per groep van bevolkingVermogen in termen van goud gewicht per persoon (in grammen)
2.879 miljoen1,3%0,9 g
1.715 miljoen13,7%15,6 g
583 miljoen39,1%124,4 g
56 miljoen45,8%1741,6 g (1,74 kg)

Bij de bovenstaande verdeling moet worden aangemerkt dat op dit moment het grootste gedeelte van de wereld goudvoorraad in het bezit is van de centrale banken. De beschikbaarheid van “privé” goud is daardoor in realiteit aanzienlijk minder.

  • Niet voor niets komt Goud voor in alle talen en in de oudste spreekwoorden en gezegden:

    Goud verlicht het hart = Het bezit van geld neemt de zorgen weg
    Goud opent alles, zelfs bronzen poorten = Met geld krijg je alles voor elkaar
    Hij drinkt goud uit een horentje = Hij leeft in rijkdom